30 de setembre de 2012

La importància de les TIC en la nostra vida diària... Un pas endevant en la comunicació, o un pas enrrere?


gjkolyh
''Una nova manera de comunicar-se''
(imatge extreta d'internet).
El text que hem llegit fa referència a la novetat que comporten les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i de com aquestes influeixen en la nostra societat, produint canvis comunicatius, tecnològics i culturals de profundes conseqüències per a la nostra comunitat. No podem afirmar que les TIC avencin una època de manipulació i domini, ni una de millora social, ja que estem en el present d’aquest fenomen i no en sabem dir el que s’esdevindrà, precisament per aquesta incertesa hem de ser conscients i fer-ne un bon ús d’aquest recurs.

Per una banda, les TIC són útils a l'hora de prolongar i establir vincles entre aquelles persones que es troben en la llunyania geogràficament. No obstant, cal fer esment que fins fa relativament pocs anys, aquestes eines de comunicació no han sigut imprescindibles ja que hem tingut altres recursos comunicatius, com ara les cartes o la comunicació via telèfon. Per altra banda, l'essència de la comunicació es basa en emetre i rebre missatges a través del llenguatge verbal que va acompanyat del llenguatge no verbal, com ara gestos o expressions. D'aquesta manera, aquesta identitat no es té en compte quan un es comunica a través d'una xarxa social, i per tant considerem que deteriora el concepte tradicional de comunicació.

De tota manera, en molts casos creiem que les xarxes socials interfereixen en la relació entre persones ja que sovint, aquesta via de comunicació provoca un excés d'informació. D'aquesta manera, a vegades aquest fet és una causa directa que fa que resulti innecessari trobar-se amb els amics i explicar-se experiències, perquè ja han sigut explicades anteriorment d'una manera no tan directa e intensa, com és parlar cara a cara. A més a més, en segons quins casos, la comunicació que es dur a terme a través de les TIC tendeix a ser mal interpretada perquè com hem esmentat anteriorment, considerem necessari que el missatge vagi acompanyat d'uns gestos i d'unes expressions per emfatitzar-lo.
 

Salutacions de Montse, Alison, Gemma, Mireia i Clara.Presentació

Aquest bloc ha estat creat per un grup d'estudiants de primer curs del grau d'Educació. L'equip està compost per cinc noies, cadascuna amb una identitat que acte seguit presentarem individualment:

-Em dic Montse Vidal Barrull, faig primer de pedagogia. Vaig triar aquesta carrera perquè el cicle em va ser molt enriquidor i volia saber-ne més i perquè m'agrada ajudar a la gent i tractar tant amb nens com adults. Espero i desitjo poder ser de gran ajut per les persones que ho necessitin.

-El meu nom és Alison Cantos, estudio primer d'Educació Social. Tinc inquietud per poder ajudar a aquells que més ho necessiten, podent millorar la seva qualitat de vida i els seus problemes enfront la societat que els envolta. Considero que aquesta assignatura em pot ajudar a l'hora d'interactuar amb els demés sense cap por i aconseguint aquella inseguretat que a vegades em manca.
 
-Hola a tothom, em dic Gemma Guinovart Dalmau. Algunes amigues em diuen Gin perquè veuen "complicat" la pronunciació del meu cognom (oi que no és complicat?). Estudio primer d'Educació Primària a la universitat Rovira i Virgili. El motiu pel qual vull estudiar aquesta carrera és perquè no m'agrada el sistema educatiu que tenim en aquest país i espero que algun dia pugui trobar una manera diferent de motivar als alumnes, sense perjudicar el seu aprenentatge.
 
-Em dic Mireia Rodríguez Valero, faig primer d’Educació Social i vinc d’un Crèdit Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil. Les meves expectatives sobre aquest crèdit són conèixer i experimentar amb els diferents recursos que tenim a la nostra disposició pel que fa a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), per tal d’utilitzar-les adequadament en el meu àmbit professional.

-Em dic Clara Mercadé Pujolfaig primer d'Educació Primaria. Vaig triar aquesta carrera perquè m'agraden molt els nens i actualment estic treballant en un cau. El fet de tenir contacte amb els nens m'agrada molt ja que gaudeixo jugant amb ells i amb la seva companyia . He decidit estudiar aquest grau perquè vull profunditzar i poder-m'hi dedicar en un futur, i espero que sigui proper.

La finalitat d'aquest bloc és presentar la nostra feina del mòdul d'Alfabetització Multimodal de l'assignatura d'Habilitats Comunicatives de la Universitat Rovira i Virgili. Tot els projectes aniran acompanyats d'una petita recerca d'informació i de la nostra opinió com a grup. Esperem que aquest bloc sigui una forma divertida i fàcil d'informar-se de tot allò que exposem a la pàgina, i si hi ha qualsevol dubte no tingueu por a preguntar.

 
 

                                 
Salutacions de Montse, Alison, Gemma, Mireia i Clara.